« ما را در اینستاگرام دنبال کنید »
« به کانال تلگرام ما بپیوندید »

« نحوه احداث باغات مدرت تجاری »بهترین زمان کاشت درخت


کاشت درختان به دو صورت ریشه لخت و ریشه پر معمول است. منظور از ریشه پر این است که ریشه درخت بصورت کامل و درون خاک گلدان بوده و ریشه از خاک خارج نمیباشد. کاشت اینگونه نهال ها در هر زمان از سال امکان پذیر میباشد. نهال ریشه لخت به این معنی است که ریشه از خاک خارج شده و بدون خاک میباشد. کاشت اینگونه نهال ها فقط در زمان خواب نهال امکان پذیر است و بهتر است از نهال های جوانتر استفاده کرد. زمان خواب نهال در پاییز و زمستان است. ولی بهترین زمان کاشت نهال ریشه لخت درست بعداز به خواب رفتن نهال در پاییز است. این زمان کاشت باعث میشود که به اصطلاح یکسال رشد نهال به جلو بیافتد. بخاطر اینکه در پاییز و زمستان ریشه نهال شروع به رشد و فعالیت کرده و در بهار رشد سریعتری خواهد داشت.


نکات مهم د راحداث باغ

- لازم است قبل ازاحداث باغ جدیددر رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد نظر ، آماده کردن زمين وانتخاب ارقام مناسب ، طريقه كشت وفاصله درختان ، تهيه نهال مرغوب واصلاح شده با مروجين وكارشناسان مراكز جهاد كشاورزي مشورت نماييد
- زميني كه برای احداث باغ در نظرگرفته مي شود بايد داراي خاك عميق وقابل نفوذ باشد وعمق خاك نبايدكمتر از يك متر باشد . خاك مناسب براي باغات خاك رسي شني وياشني ورسي همراه با مواد آلي فراوان مي باشد لذا قبل از تهيه زمين بايد به مقدار خيلي زياد به زمين كود الي (پهن پوسيده )داده شود.
- خاك هاي شورو قليا وآهكي وگچي و همچنین اراضی که سطح ایستابی بالای دارند براي ايجاد باغ مناسب نمی باشند.
- درانتخاب نهال بايد از نهال هاي پيوندي كه از طريق بذر توليد شده اند استفاده نموده واز مراكزي كه به تائيد مراكز جهادكشاورزي رسيده باشد خريداري شود.
- فاصله درختان با راهنمايي كارشناسان تععین شوند.
- تمام باغ بايد به يك نوع ميوه اختصاص داده شود واز كشت مخلوط خودداري شود لا اقل درهرقسمت باغ يك نوع ميوه كشت گردد.
- موقع كاشت بايد محل پيوند خارج خاك قرار گيرد بعضي از ارقام مثل زردآلو وگيلاس اگر عميق كشت شوند ممكن است درهمان سال هاي اول خشك شوند.
- بهترين زمان كاشت اوايل بهارواواخراسفندماه قبل از متورم شدنجوانه ها ميباشد.
- بعد از كاشت نهال لازم است نسبت به سربرداري از حدود 80 سانتي متر ي اقدام گردد.
- هنگام آبياري درختان ميوه تنه نبايد با آب تماس پيدا كند چون آب باعث شيوع بيماري وكوتاه شدن عمردرختان خواهد شد بهترين نوع آبياري ،سيستم قطره اي مي باشد.
- در مناطق بادخيز از قيم استفاده شود.
- براي جلوگيري از خسارت جوندگان در سال هاي اوليه ،از سطح خاك تا انشعاب شاخه ها با موادي از قبيل پارچه، مقوا، پلاستيك وامثالهم قبل از زمستان بپوشانيم.
- موقع حمل نهال از زخمي شدن ، خشك شدن وشكسته شدن ريشه ها جلوگيري نمود وتا موقع كاشت ريشه نهال را درگوشه اي از باغ به طور مورب زير خاك كنيم.
- ريشه هاي شكسته شده رابايد باقيچي باغباني هرس كرده وبعد از ضدعفوني كاشته شود.
- قبل ار كاشت بايد ريشه ها ضدعفوني شوند . براي ضدعفوني ريشه ها يك بشكه محلول قارچي به روش زير تهيه مي كنيم قارچ كش بنوميل كاربوكسين تيرام 200 گرم + خاك رس نرم 10 كيلوگرم+ پهن الك شده 10 كيلوگرم + 100 ليتر آب.
- گودال هاي نهال ها به قرار زير حفر مي گردد. خاك شني 50 * 50* 50* (طول ، عرض ، عمق) سانتي متر
خاك شني رسي75 * 75* 75* (طول ، عرض ، عمق) سانتي متر
رسي100* 100* 100* (طول ، عرض ، عمق) سانتي متر
بهتراست گودال ها را در #پائيز با خاك وكود دامي پوسيده همراه با كود هاي شيميايي لازم پر كرده وآبياري نمائيم تانشست خود را كرده وبعداً اقدام به كشت درختان طبق توصيه هاي قبلي نمائيم.
توجه: بعد از رویش نهال ها از 50 سانتی متری بالاتراز محل پیوندتنه نهال کلیه جوانه های رشد نموده راحذف می کنیم تا جوانه های بالائی رشد خوبی نمایند.


چگونگی پرورش گردو


گردو درختی بزرگ وگسترده است.وبیشتر از هر درخت دیگر به نور نیاز دارد.گردو در سن بلوغ میوه میدهد.ودر قسمتهایی از درخت که نور بیشتری می تابد از باردهی بهتری برخوردار است.ودر قسمتهای داخلی که نور به آن نمی تابد گردوها ریز وکوچک میشوند.درختان گردو باید طوری کاشته شوند که فاصله بین آنها کمتر از 10متر نباشد.چون این درخت تاج بزرگی دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همدیگر میشوند وشاخ وبرگشان در هم می پیچد که باعث ریزش برگهای درخت میشود.مواردی مثل نوع نهال کیفیت خاک وهمین طور اقلیم آب و هوایی محیط کشت برای این درخت اهمیت زیادی دارد.اصولا گردو در مناطق سرد و معتدل رشد خوبی دارد.کاشت درخت گردو وتکثر آن از طریق بذر گردو صورت میگیرد.وباید در دو سالگی به وسیله پیوند وصله ای پیوند زده شوند.تا حاصل باغ گردو یکدست شود.بعد از آنکه گردو کاشته شدوشروع به رشد کرد.(به اندازه ای رسید که بتوان آن را جابجا کرد )نهال گردورا با ریشه از خاک در آورده ودرچاله های عمیق حفر شده در زمینی که خاکش از نظر کود دهی آماده شده است کاشته میشود.وبا خاک اطرافش را می پوشانند.تا برای آبیاری درخت مشکلی پیش نیاید.بهترین فصل کاشت درخت گردو اوایل بهار است .در کاشت درخت گردو باید دقت کرد که درخت 20-30 سانتیمتر بالاتر از کف جوی کاشته شود.تا در آینده به بیماری آب سیاه مبتلا نشود.در احداث باغهای جدید باید سعی کرد حتما از نهال پیوندی استفاده شود.


خاک مناسب کاشت نهال گردو


در چاله هایی که نهال گردو در آنها کاشته میشود بایستی بعداز حفر چاله خاک آن را از انواع کودهای حیوانی و شیمیایی غنی کرد.هر چه عمق وقطر چاله ها بیشتر باشدبهتر است.اما معمولا باید چاله هایی به عمق وقطر 1-2متر حفر کرد.وخاک مناسب وغنی شده داخل آن ریخت.بهتر است این کار چند ماه یا سال قبل ازکاشت نهال گردو در آن صورت گیرد.بعد از کاشت نهال گردو در چاله ها میتوانیم در فصل بهار وتابستان سطح خاک اطراف نهال درخت گردورا با برگهای پوسیده یا باقی مانده گیاهان مانند کاه وکلش گندم بپوشانیم. تا از تبخیر و هدر رفتن آب جلوگیری کنیم وخاک پای طوقه اصلاح شود.


آبیاری درخت گردو


در طول دوره رشد درخت گردو مراحل مختلفی را می گذراند.که دراین مدت غفلت در آبیاری درخت گردو هم محصول سال وهم محصول سالهای آینده را کاهش میدهد.تعیین دقیق میزان آب مورد نیاز یک هکتار باغ گردو از کاشت تا برداشت گردوکار آسانی نیست.زیرا عوامل متعددی مثل سن وقدرت رشد وعملکرد وتراکم درخت نیز در این امر دخالت دارد.ومیزان آب به شرایط محل کاشت بستگی دارد.آبیاری درخت گردو اهمیت زیادی دارد.آبیاری درخت گردو به به چند روش مثل آبیاری غرقابی-نواری-قطره ای-بارانی وبابلر انجام میشود.که میتواند آب چاه –رودخانهویا قنات باشد.در بین سیستمهای تحت فشار بهترین روش بابلر است.که در کنار هر درخت یک یا دو شیر نصب می گردد.وباید دقت نمود درختان گردو از اواخر مهر ماه دیگر آبیاری نشوند.چون آبیاری درخت گردو در فصل پاییز وزمستان موجب سرما زدگی درختان میشود.


کود دهی درخت گردو


قبل از کاشت نهال گردو باید نیرو بنیه یخاک از لحاظ عناصر خاک مانند:ازت-پتاسیم-فسفر-آهن-روی-مس-منگنزوکلسیم و...که توسط کارشناسان تعیین میشودغنی شود.این عناصر بایستی همراه خاک مخلوط ودر چاله های حفر شده ریخته شود.نوع کود ومیزان آن بستگی به نوع خاک دارد.تقویت خاک قبل از کشت بسیار مفید ودر رشد درخت مؤثر است.وچون درخت گردو در سالهای اولیه رشد وریشه بندی زیادی دارد کودهای آلی (کود حیوانی)بایستی همراه کودهای شیمیایی در زمستان بصورت چال کوددر سایه انداز درخت داده شود.چال کود گودالی به عمق یک متر وعرض 40سانتیمتر وبطول یک متر است.که در سایه انداز درخت حفر می گردد.برای یک درخت 15 ساله گردو یک کیلو گرم سولفات پتاسیم 500گرم سولفاتروی 500گرم سولفات آهن روی کودهای آلی(حیوانی)ریخته وباقیمانده ی چاله را با برگهای خشک پر میکنند وروی آنها خاک مرغوب میریزند.کودهای ازته شامل نیترات واوره می باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده میشوند.چنانچه از نظر کمبود آب محدودیت نباشد.در نوبت اول در اسفند ماه مقدار 300گرم نیترات آمونیم ودر اوایل خرداد ماه هم 300گرم نیترات آمونیاک به درختان داده میشود.


« تماس با ایران گردو »

« انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا بتوانیم بهترینها باشیم »
آذربایجان غربی - شهرستان خوی - خیابان کوچری - روبروی اداره مخابرات

044-36333282 / 0912-5600577 / 0914-1631490

info@iran-gerdu.ir